1
Bạn cần hỗ trợ?

Hiểu đúng về căng thẳng nơi công sở để không biến stress thành căn bệnh mãn tính

Nếu căng thẳng được gọi là “căn bệnh của nền văn minh” thì stress nơi công sở lại được WHO nhận định là “dịch bệnh trên toàn thế giới”.

 

 

Nếu căng thẳng được gọi là “căn bệnh của nền văn minh” thì stress nơi công sở lại được WHO nhận định là “dịch bệnh trên toàn thế giới”.

Từ khóa: